حضور نماینده بیمه میهن در سازمان


ساعت کاری حضور نماینده بیمه میهن در سازمان

ادامه طلب

1402


08/17

تحویل فاکتورهای درمانی و ثبت اسامی در سامانه بیمه و مراکز آنلاین


تحویل فاکتورهای درمانی و ثبت اسامی در سامانه بیمه جهت دریافت خدمات بر خط ثبت نام شدگان بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۲

ادامه طلب

1402


06/31

ثبت نام بیمه تکمیلی درمان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برای سال ۱۴۰۲


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان، پس از گذراندن فرایند قانونی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی جهت بهره‌مندی اعضا و کارکنان سازمان از خدمات بیمه تکمیلی درمان در سال ۱۴۰۲ ثبت نام بیمه تکمیلی درمان با شرایط جدید در قالب دو طرح، با کارگزاری جدید شرکت بیمه میهن از روز چهارشنبه، ۱۱ مرداد آغاز می گردد.

ادامه طلب

1402


06/17

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با بیمه پاسارگاد نمایندگی حاجی پروانه کد ۲۱۹۷


انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با بیمه پاسارگاد نمایندگی حاجی پروانه کد ۲۱۹۷ جهت بهره مندی اعضای سازمان و خانواده های محترم از خدمات با شرایط ویژه

ادامه طلب

1402


01/25

آدرس و شرایط حضور نماینده بیمه میهن


آدرس و شرایط حضور نماینده بیمه میهن جهت ارائه مشاوره و پاسخگویی به اعضای محترم سازمان

ادامه طلب

1402


01/25

جلسه سازمان با نمایندگان شرکت بیمه میهن در خصوص امور بیمه ای


جلسه رئیس و نائب رئیس سازمان، رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی، مدیران اداری و مالی با مدیران بیمه میهن و کارگزار بیمه برگزار شد.

ادامه طلب

1402


01/25

نشست در خصوص وضعیت امور بیمه های سازمان


نشست رئیس، اعضای هیات رئیسه، مدیران مالی و اداری، رئیس و دبیر کمیته رفاهی فرهنگی و ورزشی سازمان با رئیس بیمه میهن در خصوص وضعیت امور بیمه های سازمان

ادامه طلب

1401


10/30

نشست بررسی وضعیت امور بیمه های سازمان


به گزارش روابط عمومی سازمان، این نشست با حضور نائب رئیس، اعضای هیات مدیره، رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی، مدیران اداری و مالی و رئیس بیمه میهن در خصوص ارتقای خدمات و بررسی آخرین وضعیت امور بیمه های سازمان شامل بیمه تکمیلی درمان، بیمه مسئولیت مهندسان طراح و ناظر، بیمه بازرس و پیمانکار گاز در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

ادامه طلب

1401


09/25

تحویل فاکتورهای درمانی ثبت نام شدگان بیمه تکمیلی درمان سال 1401


اعضای محترم سازمان که نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۱، اقدام کرده اند و در لیست اولیه قرار دارند، می توانند از روز سه شنبه ۱۵ آذرماه نسبت به تحویل فاکتورهای درمانی که تاریخ آن از یکم شهریور ماه می باشد، اقدام نمایند.

ادامه طلب

1401


09/18

لیست مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه میهن سال 1401


لیست مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه میهن، جهت دریافت خدمات آنلاین سال 1401 طبق فایل ذیل می باشد.

ادامه طلب

1401


09/13