آدرس و شرایط حضور نماینده بیمه میهن


  • آدرس سرپرستی شرکت بیمه میهن:
  • گرگان میدان سرخواجه نبش آذر 11- طبقه فوقانی پوشاک ایرانیان

 

  • شماره های تماس:

                (کارگزاری)    ..............           09128731799

نماینده بیمه (کارگزاری)    ............           09917916473

 

             آقای موسوی (بیمه میهن)   .............           09355454255

 

نماینده شرکت (کارگزاری) بیمــــــــــــــــــــه میهن

 

  • زمان حضور نماینده بیمه

شنبه الی چهارشنبه ..........ساعت 8:30- 13

  • شماره تماس کاری:    09917916473

 

ضمناً، نماینده کارگزاری بیمه میهن در دفاتر نمایندگی گنبد و علی آباد حضور دارند.