مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در خصوص حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج


به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند در راستای اهداف و برنامه های حمایتی و مساعدت هیات مدیره و کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان، طبق مصوبه هیات مدیره، اعضا و یا کارکنانی که دچار بیماری خاص و صعب العلاج می باشند

ادامه طلب

1401


10/23