ثبت نام انواع تسهیلات بانکی


ثبت نام تسهیلات بانکی از سوم تیرماه آغاز شد

ادامه طلب

1403


04/05

نشست رئیس، اعضای هیات رئیسه و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک شهر


نشست رئیس، اعضای هیات رئیسه و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک شهر جهت افزایش تعاملات و بررسی پیشنهادات به منظور ارائه خدمات در خور شأن مهندسان در سازمان برگزار گردید.

ادامه طلب

1402


01/12

نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک رفاه


نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان با مدیران بانک رفاه جهت افزایش تعاملات و بررسی پیشنهادات به منظور ارائه خدمات در خور شأن مهندسان

ادامه طلب

1401


11/20

نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک تجارت


نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشیبا مدیران بانک تجارت جهت افزایش تعاملات و بررسی پیشنهادات به منظور ارائه خدمات در خور شأن مهندسان

ادامه طلب

1401


11/20

مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در خصوص حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج


به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند در راستای اهداف و برنامه های حمایتی و مساعدت هیات مدیره و کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان، طبق مصوبه هیات مدیره، اعضا و یا کارکنانی که دچار بیماری خاص و صعب العلاج می باشند

ادامه طلب

1401


10/23