نشست رئیس، اعضای هیات رئیسه و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک شهر


نشست رئیس، اعضای هیات رئیسه و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک شهر جهت افزایش تعاملات و بررسی پیشنهادات به منظور ارائه خدمات در خور شأن مهندسان در سازمان برگزار گردید.

در این نشست در خصوص ارايه خدمات بهینه و نحوه  تعاملات بیشتر بحث و تبادل نظر گردید