بلیط استخر و آب درمانی طلائیه

بها با تخفیف 450.000 ریال
همه روزه صبحها بانوان – عصرها آقایان- روزهای جمعه صبحها آقایان – عصرها بانوان
آدرس: گرگان- ابتدای هزارپیچ
تلفن: 32411777
اعتبار تا پایان سال 1401

نمایش »
بلیط استخر ایثار

بهاء با تخفیف 400.000 ریال
روزهای فرد صبحها بانوان – روزهای زوج عصرها آقایان
آدرس: گرگان- گرگانجدید .خیابان شهدا
تلفن: 32623090
اعتبار تا پایان سال 1401

نمایش »
استخر کیان شنا

بهاء با تخفیف 450.000 ریال
همه روزه صبحها بانوان – عصرها آقایان
آدرس: گرگان- سرویس مجید شهرک بهزیستی جنب خوابگاه دانشگاه منابع طبیعی
تلفن:
اعتبار تا پایان سال 1401

نمایش »