انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با بیمه پاسارگاد نمایندگی حاجی پروانه کد ۲۱۹۷


 انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با بیمه پاسارگاد نمایندگی حاجی پروانه کد ۲۱۹۷

☑️بیمه بدنه اتومبیل تا ۷۰ درصد تخفیف ( طی دو قسط ) 

☑️آتش سوزی تا ۴۰درصد تخفیف (طی دو قسط ) 

☑️بیمه نامه ثالث ۵ درصد تخفیف ( ۵۰ درصد نقد الباقی طی ۵ قسط با یک فقره چک ۱۲۰ روزه ) 

 

✅️ ارائه شرایط با کارت عضویت معتبر سازمان‌نظام مهندسی ساختمان گلستان 

↩️ آدرس: گرگان، میدان شهرداری، خیابان شهدا، لاله یکم، دفتر بیمه پاسارگاد، نمایندگی حاجی پروانه 

☎️شماره تماس: ۰۹۳۷۵۹۱۶۷۰۷- ۰۹۱۱۷۲۴۹۲۴۴