تحویل فاکتورهای درمانی و ثبت اسامی در سامانه بیمه و مراکز آنلاین


  تحویل فاکتورهای درمانی و ثبت اسامی در سامانه بیمه جهت دریافت خدمات بر خط ثبت نام شدگان بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۲

اعضای محترم سازمان که تا تاریخ ۱۴ شهریور، نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۲، اقدام کرده اند، ثبت اسامی جهت دریافت خدمات برخط توسط شرکت بیمه انجام شده است. اعضای محترم جهت دریافت خدمات مذکور طبق لیست مراکز برخط این شرکت، اقدام نمایند.


 مهندسان گرامی می توانید، جهت تحویل فاکتورهای درمانی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت:۸:۳۰ الی ۱۳ به کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان و دفاتر نمایندگی که نماینده بیمه حضور دارد، مراجعه نمایید. 

 

*** مراکز طرف قرارداد بیمه میهن در سال 1402