بلیط استخر و آب درمانی طلائیه


جهت دریافت بلیط به کمیته رفاهی , فرهنگی و ورزشی مراجعه نمایید.