تفاهم نامه با مهد کودک ستارگان


با همت کمیسیون بانوان و کمیته رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تفاهم نامه ای با مهد کودک ستارگان امضا شد.

طبق این تفاهم نامه اعضای سازمان می توانند با  شرایط ذیل و با دریافت معرفی نامه از کمیته رفاه سازمان از امکانات این مهدکودک استفاده نمایند.

  • تعرفه استفاده از فضا و امکانات آموزشی مهد کودک با توافق 50 % تخفیف می باشد.
  •   مبلغ پرداختی ماهیانه، 1.200.000 ریال می بایست توسط اعضا سازمان پرداخت گردد.
                                                                                                  

آدرس مهد کودک:
 - گرگان - خیابان ولیعصر- عدالت 34 - پلاک 5

  - تلفن تماس: 2323907-0171