شرایط ویژه خرید لوازم خانگی


 

شرایط خرید لوازم خانگی از فروشگاه والا

 • ​​شرایط فروش اقساطی
  • حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 4 ماه می باشد
  • 50 % از مبلغ خرید باید به صورت نقدی پرداخت گردد
  • هیچگونه سود و کارمزدی به فروش اقساطی تعلق نمی گیرد
  • حداکثر تسهیلات جهت اعضا سازمان، مبلغ 10000000 ( ده میلیون ریال) می باشد
  • حداقل مبلغ اقساط ماهیانه سه میلیون ریال می باشد

 • اعضای محترم سازمان می بایست جهت استفاده از شرایط مذکور، معرفی نامه رسمی از کمیته رفاه سازمان دریافت و به فروشگاه ارائه نمایند.

آدرس فروشگاه: خ شهید بهشتی - بین بهشت 15 و 17                                            تلفن تماس: 2233025