تفاهم نامه همکاری با فست فود آپادانا


تعهدات فست فود آپادانا

  • غذاهای موجود در فست فود آپادانا را با تخفیف ده در صد روی فیش به ازاء ارائه بن کارت ممهور شده به مهر برجسته کمیته رفاه جهت اعضاء (و خانواده های ایشان) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان ارائه نماید

  • آدرس    گرگان – جاده نهارخوران – روبروی کوی استر آبادی نبش عدالت 59 (فست فود آپادانا) 
  •                 شماره تماس : 35223789-017