سانس اختصاصی استخر فرهیختگان


سانس اختصاصی استخر فرهیختگان (دانشگاه آزاد)

  • سه شنبه ها، ساعت :21
  • قیمت بلیط: 25/000 ریال

( همراه داشتن کارت عضویت سازمان، الزامی می باشد)