ثبت نام ویلاهای اقامتی سرخرود، رامسر برای ایام نوروز سال 1403


ثبت نام ویلاهای اقامتی سرخرود، رامسر برای ایام نوروز ، 14-18 اسفند ماه می باشد.

ثبت نام در وب سایت خدماتی کمیته انجام خواهد شد

 

صرفاً، یک انتخاب مورد ملاک خواهد بود و در صورت بیش از یک انتخاب ،انتخاب های دیگر از مابقی ویلاها حذف خواهد شد *

 

  • ویلای آپارتمانی سرخرود (تریبلکس)

**********      ***************
 

بوستان شرقی - خط یک دریا

طبقه 7  - سه خواب - حداکثر ظرفیت 7 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای ایام نوروز شبی 7.000.000  ریال می باشد.

مدت اجاره برای 2 شب می باشد.

***************

  • ویلاهای آپارتمانی سرخرود (طبقه 4 و طبقه6 و طبقه 8)

بوستان غربی - خط یک دریا

طبقه 4  - دو خواب - حداکثر ظرفیت 6 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای ایام نوروز شبی  5.500.000 ریال می باشد.

مدت درخواست برای 2 شب می باشد.

*********

  • ویلای ویلایی سرخرود

گلستان شرقی - خط سه دریا

سه خواب - دو طبقه - حداکثر ظرفیت 7 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای ایام نوروز شبی  6.000.000 ریال می باشد.

مدت درخواست برای 2 شب می باشد.


****************************************

  • ویلای ویلایی سرخرود

گلستان غربی گلستان 4

سه خواب - دو طبقه - حداکثر ظرفیت 7 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای ایام نوروز شبی  6.500.000 ریال می باشد.

مدت درخواست برای 2 شب می باشد.


*****************************************

  • ویلاهای آپارتمانی رامسر (طبقه 5 و طبقه 7)

رامسر - بلوار معلم

تک خواب - حداکثر ظرفیت 6 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای ایام نوروز شبی  4.000.000 ریال می باشد.

مدت درخواست برای 3 شب می باشد.