نشست با مدیر کل فرودگاه های استان در خصوص برگزاری مسابقات کشوری دوچرخه سواری


نشست قاسمی رئیس و طوسی رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان با متانت مدیر کل فرودگاه های استان

در خصوص برگزاری مسابقات کشوری دوچرخه سواری 

 

در این نشست در خصوص همکاریهای مشترک در راستای بهره مندی از فضای ورودی فرودگاه جهت برگزاری مسابقات دوچرخه سواری کشوری و هماهنگی جهت آن بحث و تبادل نظر گردید.