ثبت نام ویلاهای سرخرود و رامسر برای خرداد ماه سال 1402


ثبت نام ویلاهای اقامتی سرخرود، رامسر برای اردیبهشت ماه، 18-20 فروردین می باشد.

از طریق ثبت نام در وب سایت خدماتی کمیته انجام خواهد شد.

 

صرفاً، یک انتخاب مورد ملاک خواهد بود و در صورت بیش از یک انتخاب ،انتخاب های دیگر از مابقی ویلاها حذف خواهد شد *

 

  • ویلای آپارتمانی سرخرود (تریبلکس) 

**********     به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند   ***************
با توجه به اتمام قرارداد این ویلا تا پایان اردیبهشت، اقدامات لازم جهت تمدید این ویلا صورت گرفته است.
در صورت تمدید، زمان ثبت نام این ویلا برای خرداد ماه فعال و اطلاع رسانی خواهد شد

 

بوستان شرقی - خط یک دریا

طبقه 7  - سه خواب - حداکثر ظرفیت 7 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای اول هفته 4.000.000 ریال و آخر هفته 5.500.000 ریال می باشد.

مدت اجاره برای 3 شب می باشد.

 

 

***************

  • ویلاهای آپارتمانی سرخرود (طبقه 4 و طبقه 6) 

بوستان غربی - خط یک دریا

طبقه 4  - دو خواب - حداکثر ظرفیت 6 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای اول هفته 3.000.000 ریال و آخر هفته 4.000.000 ریال می باشد.

مدت درخواست برای 3 شب می باشد.

 

 

 

*********

  • ویلای ویلایی سرخرود  

بوستان شرقی - خط سه دریا

  سه خواب - دو طبقه - حداکثر ظرفیت 8 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای اول هفته 3.300.000 ریال و آخر هفته 4.600.000 ریال می باشد.

مدت درخواست برای 3 شب می باشد.


 

 

****************************************

  • ویلاهای آپارتمانی رامسر (طبقه 5 و طبقه 7)

رامسر - بلوار معلم

تک خواب - حداکثر ظرفیت 6 نفر

نرخ اجاره هر شب، برای اول هفته 2.000.000 ریال و آخر هفته 3.000.000 ریال می باشد.

مدت درخواست برای 3 شب می باشد.