حضور نماینده بیمه میهن در سازمان


  •  آدرس سرپرستی شرکت بیمه میهن:

 

  • گرگان – میدان سرخواجه – نبش آذر 11- طبقه فوقانی پوشاک ایرانیان

 

  • شماره های تماس کارگزاری بیمه سحراندیشان ایرانیان:

                (کارگزاری)    ..............           09113750586

نماینده بیمه (کارگزاری)    ............           09372881075

 

        آدرس کارگزاری: گرگان - خیابان ولی عصر (عج)- روبروی سازمان آب- عدالت 47    

 

آقای موسوی (بیمه میهن)   .............           09355454255

 

نماینده شرکت (کارگزاری) بیمــــــــــــــــــــه میهن

 

  • زمان حضور نماینده بیمه در کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی

شنبه الی چهارشنبه ..........ساعت 8:30- 13

  • شماره تماس کاری:    09372881075

 

ضمناً، نماینده کارگزاری بیمه میهن در دفاتر نمایندگی گنبد و علی آباد حضور دارند.