مرکز سلامت و استعداد یابی اوتانا


1- استفاده از دستگاه body دستگاه چربی سوزی و عضله ساز.(اولین متد چربی سوزی و عضله سازی همزمان در استان تحت عنوان مرکز سلامت و استعدادیابی اوتانا جهت کاهش وزن از بین بردن چربی – افزایش توان و سیستم ایمنی بدن –زیبا سازی کات و فرم دهی اندام و مجهز به سیستم وایرلس بدون محدودیت در انجام تمرینات ورزشی ).
4 جلسه 5،000،000 ریال + آنالیز جسمانی + 1،750،000 ریال تخفیف نقدی یکماهه.
8 جلسه 10،000،000  ریال+ آنالیز جسمانی + یک جلسه رایگان + 3،000،000 تخفیف نقدی یکماهه.
16جلسه 20،000،000 ریال+ آنالیز جسمانی+ سه جلسه رایگان+ 6،000،000 تخفیف نقدی دو ماهه. 
24 جلسه 30،000،000 ریال + آنالیزجسمانی + سه جلسه رایگان+ 10،500،000 تخفیف نقدی سه ماهه.
2- ورزشهای عمومی با 20 % تخفیف  شامل : 
الف- پیلاتس- فیتنس- ایروبیک پیشرفته و آمادگی جسمانی هفته ایی سه جلسه ماهیانه 1،000،000 ریال 
ب- trx هفته ای دو جلسه ماهیانه 1،000،000 ریال .
ج- یوگا-باراسل هفته ای دو جلسه 1،000،000 ریال .
د- آمادگی جسمانی 24 جلسه در ماه 1،400،000 ریال .