ثبت نام مجتمع های اقامتی رامسر


به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند : جهت بهره مندی از مجتمع های اقامتی رامسر می توانند از 1 الی 20 هرماه برای ماه آینده نسبت به ثبت نام با مراجعه حضوری به کمیته رفاهی ، فرهنگی و ورزشی سازمان و یا تماس تلفنی اقدام نمایند.

ضمناً نرخ اقامت برای هرشب (اول هفته)  مبلغ 130،000 ریال می باشد.
ضمناً نرخ اقامت برای هرشب (آخر هفته)  مبلغ 150،000 ریال می باشد.